Pribadong Patakaran

Mahalaga sa amin ang iyong privacy. Patakaran ng RC Lighting na igalang ang iyong privacy at sumunod sa anumang naaangkop na batas at regulasyon hinggil sa anumang personal na impormasyon na maaari naming kolektahin tungkol sa iyo, kabilang sa aming website, https://rclite.com/, at iba pang mga site na pagmamay-ari at pinapatakbo namin.

Ina-update ang patakarang ito sa Pebrero 23, 2023.

Impormasyon Kolektahin namin

Kasama sa impormasyong kinokolekta namin ang parehong impormasyon na sinasadya at aktibong ibinibigay mo sa amin kapag gumagamit o nakikilahok sa alinman sa aming mga serbisyo at promosyon at anumang impormasyong awtomatikong ipinadala ng iyong mga device sa kurso ng pag-access sa aming mga produkto at serbisyo.

Mag-log Data

Kapag binisita mo ang aming website, maaaring awtomatikong i-log ng aming mga server ang karaniwang data na ibinibigay ng iyong web browser. Maaaring kabilang dito ang Internet Protocol (IP) address ng iyong device, uri at bersyon ng iyong browser, ang mga pahinang binibisita mo, ang oras at petsa ng iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa bawat pahina, iba pang mga detalye tungkol sa iyong pagbisita, at mga teknikal na detalye na nangyayari sa kasabay ng anumang mga error na maaari mong makaharap.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na habang ang impormasyong ito ay maaaring hindi personal na nagpapakilala sa sarili nito, maaaring posible na pagsamahin ito sa iba pang data upang makilala nang personal ang mga indibidwal na tao.

Personal na Impormasyon

Maaari kaming humingi ng personal na impormasyon, na maaaring kabilang ang isa o higit pa sa mga sumusunod:

  • Pangalan
  • Email
  • Pangalan ng Kumpanya
  • Numero ng Telepono

Mga Lehitimong Dahilan sa Pagproseso ng Iyong Personal na Impormasyon

Kinokolekta at ginagamit lang namin ang iyong personal na impormasyon para sa mga lehitimong dahilan. Sa pagkakataong ito, nangongolekta lamang kami ng personal na impormasyon na makatwirang kinakailangan upang maibigay ang aming mga serbisyo sa iyo.

Koleksyon at Paggamit ng Impormasyon

Maaari kaming mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo kapag ginawa mo ang alinman sa mga sumusunod sa aming website:

  • Gumamit ng mobile device o web browser upang ma-access ang aming nilalaman
  • Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email, social media, o anumang katulad na teknolohiya
  • Kapag binanggit mo kami sa social media

Maaari naming kolektahin, hawakan, gamitin, at ibunyag ang impormasyon para sa mga sumusunod na layunin, at ang personal na impormasyon ay hindi na mapoproseso sa paraang hindi tugma sa mga layuning ito:

Maaari naming kolektahin, hawakan, gamitin, at ibunyag ang impormasyon para sa mga sumusunod na layunin, at ang personal na impormasyon ay hindi na mapoproseso sa paraang hindi tugma sa mga layuning ito:

  • Upang bigyang-daan kang i-customize o i-personalize ang iyong karanasan sa aming website
  • para sa analytics, pananaliksik sa merkado, at pagpapaunlad ng negosyo, kabilang ang pagpapatakbo at pagpapahusay sa aming website, mga nauugnay na application, at nauugnay na mga platform ng social media

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na maaari naming pagsamahin ang impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo sa pangkalahatang impormasyon o data ng pananaliksik na natatanggap namin mula sa iba pang pinagkakatiwalaang mapagkukunan.

Seguridad ng Iyong Personal na Impormasyon

Kapag kinokolekta at pinoproseso namin ang personal na impormasyon at pinanatili namin ito, poprotektahan namin ito sa loob ng mga paraan na tinatanggap sa komersyo upang maiwasan ang pagkawala at pagnanakaw, pati na rin ang hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat, pagkopya, paggamit, o pagbabago.

Bagama't gagawin namin ang aming makakaya upang protektahan ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin, ipinapayo namin na walang paraan ng electronic transmission o storage ang 100% secure. Walang makakagarantiya ng ganap na seguridad ng data. Susunod kami sa mga batas na naaangkop sa amin patungkol sa anumang paglabag sa data.

Responsibilidad mo ang pagpili ng anumang password at ang pangkalahatang lakas ng seguridad nito, na tinitiyak ang seguridad ng iyong impormasyon sa loob ng mga hangganan ng aming mga serbisyo.

Gaano Namin Itatago ang Iyong Personal na Impormasyon

Itinatago lang namin ang iyong personal na impormasyon hangga't kailangan namin. Ang panahong ito ay maaaring depende sa kung para saan namin ginagamit ang iyong impormasyon alinsunod sa patakaran sa privacy na ito. Kung hindi na kailangan ang iyong personal na impormasyon, tatanggalin namin ito o gagawin itong anonymous sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng detalyeng nagpapakilala sa iyo.

Gayunpaman, kung kinakailangan, maaari naming panatilihin ang iyong personal na impormasyon upang sumunod sa isang legal, accounting, o obligasyon sa pag-uulat o para sa mga layunin ng pag-archive sa pampublikong interes, siyentipiko o makasaysayang pananaliksik, o mga layuning istatistika.

Mga Bata sa Pagkapribado

Hindi namin direktang nilalayon ang alinman sa aming mga produkto o serbisyo sa mga batang wala pang 18 taong gulang, at hindi namin sinasadyang nangongolekta ng personal na impormasyon tungkol sa mga batang wala pang 18 taong gulang.

Mga Internasyonal na Paglilipat ng Personal na Impormasyon

Ang personal na impormasyong kinokolekta namin ay iniimbak at/o pinoproseso kung saan kami o ang aming mga kasosyo, kaakibat, at mga third-party na provider ay nagpapanatili ng mga pasilidad. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang mga lokasyon kung saan kami nag-iimbak, nagpoproseso, o naglilipat ng iyong personal na impormasyon ay maaaring walang parehong mga batas sa proteksyon ng data gaya ng bansa kung saan mo unang ibinigay ang impormasyon. Kung ililipat namin ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido sa ibang mga bansa: (i) isasagawa namin ang mga paglilipat na iyon alinsunod sa mga kinakailangan ng naaangkop na batas, at (ii) poprotektahan namin ang inilipat na personal na impormasyon alinsunod sa patakaran sa privacy na ito.

Ang Iyong Mga Karapatan at Pagkontrol sa Iyong Personal na Impormasyon

Palagi mong pinananatili ang karapatang itago ang personal na impormasyon mula sa amin, na may pag-unawa na maaaring maapektuhan ang iyong karanasan sa aming website. Hindi kami magdidiskrimina laban sa iyo para sa paggamit ng iyong mga karapatan sa iyong personal na impormasyon. Kung bibigyan mo kami ng personal na impormasyon, nauunawaan mo na kokolekta, hahawakan, gagamitin, at ibubunyag namin ito alinsunod sa patakaran sa privacy na ito. Pinananatili mo ang karapatang humiling ng mga detalye ng anumang personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo.

Kung nakatanggap kami ng personal na impormasyon tungkol sa iyo mula sa isang third party, poprotektahan namin ito gaya ng itinakda sa patakaran sa privacy na ito. Kung isa kang third party na nagbibigay ng personal na impormasyon tungkol sa ibang tao, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang pahintulot ng taong iyon na ibigay ang personal na impormasyon sa amin.

Kung dati kang sumang-ayon sa amin na gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin ng direktang marketing, maaari mong baguhin ang iyong isip anumang oras. Papayagan ka naming mag-unsubscribe mula sa aming database ng email o mag-opt out sa mga komunikasyon. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na maaaring kailanganin naming humiling ng partikular na impormasyon mula sa iyo upang matulungan kaming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan.

Kung naniniwala ka na ang anumang impormasyong hawak namin tungkol sa iyo ay hindi tumpak, luma na, hindi kumpleto, walang kaugnayan, o nakakapanlinlang, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga detalyeng ibinigay sa patakaran sa privacy na ito. Magsasagawa kami ng mga makatwirang hakbang upang itama ang anumang impormasyong matuklasang hindi tumpak, hindi kumpleto, mapanlinlang, o luma na.

Kung naniniwala ka na nilabag namin ang isang nauugnay na batas sa proteksyon ng data at gustong magreklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga detalye sa ibaba at bigyan kami ng buong detalye ng pinaghihinalaang paglabag. Agad naming iimbestigahan ang iyong reklamo at tutugon sa iyo sa pamamagitan ng sulat, na itatakda ang resulta ng aming pagsisiyasat at ang mga hakbang na gagawin namin upang harapin ang iyong reklamo. May karapatan ka ring makipag-ugnayan sa isang regulatory body o awtoridad sa proteksyon ng data tungkol sa iyong reklamo.

Paggamit ng Cookies

Gumagamit kami ng "cookies" upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong aktibidad sa aming site. Ang cookie ay isang maliit na piraso ng data na iniimbak ng aming website sa iyong computer at ina-access sa tuwing bibisita ka, upang maunawaan namin kung paano mo ginagamit ang aming site. Nakakatulong ito sa amin na maghatid sa iyo ng nilalaman batay sa mga kagustuhan na iyong tinukoy.

Mga Limitasyon ng Aming Patakaran

Ang aming website ay maaaring mag-link sa mga panlabas na site na hindi namin pinapatakbo. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na wala kaming kontrol sa nilalaman at mga patakaran ng mga site na iyon at hindi kami maaaring tumanggap ng responsibilidad o pananagutan para sa kani-kanilang mga kasanayan sa privacy.

Mga pagbabago sa Patakarang Ito

Maaari naming baguhin ang aming patakaran sa privacy upang ipakita ang mga update sa aming mga proseso ng negosyo, kasalukuyang katanggap-tanggap na mga kasanayan, o mga pagbabago sa pambatasan o regulasyon. Kung magpasya kaming baguhin ang patakaran sa privacy na ito, ipo-post namin ang mga pagbabago dito sa parehong link kung saan mo ina-access ang patakaran sa privacy na ito.

Kung kinakailangan ng batas, kukunin namin ang iyong pahintulot o papayagan kang mag-opt in o mag-opt out, kung naaangkop, sa anumang bagong paggamit ng iyong personal na impormasyon.

Makipag-ugnayan sa amin

Para sa anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong privacy, maaari kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga sumusunod na detalye:

Alex Yung:

info@rclite.com

I-download ang Aming Buong Catalog

Maabisuhan tungkol sa mga bagong produkto